อ.รามเล่าเรื่อง / พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ ยุคคลาสิค [Classic] เนื้อสำริด
หน้าแรก » คุยเฟื่องเรื่องพระ » อ.รามเล่าเรื่อง / พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ ยุคคลาสิค [Classic] เนื้อสำริด
พระเสด็จลีลารับสลับบาท กรขวาวาดอ่อนระหงโค้งพริ้วไหว กรซ้ายยกเสมอพระอุระราย จีวรพรายพริ้วสะพัดระบัดคลุม

https://www.facebook.com/nat.pradit.7/videos/498194068539857

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ