พิธีพุทธาภิเษก หนังสือพระหลองพอรวย ๑๒ รุ่น ยอดนิยม ท่ามกลางฟ้าดิน
หน้าแรก » บทความ » พิธีพุทธาภิเษก หนังสือพระหลองพอรวย ๑๒ รุ่น ยอดนิยม ท่ามกลางฟ้าดิน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.0๐ น. วันแรม ๙ คํ่าเดือน ๙ ณ มณทลพิธีอุโบสถวัดตะโก ต.ดอนหญ้นาง อ.ภาชี จ.พระนครศรือยุธยา

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 บทความอื่นๆ

ประกาศจากระบบ