อ.รามเล่าเรื่อง / พระศรีศากยมุนี พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กทม.
หน้าแรก » คุยเฟื่องเรื่องพระ » อ.รามเล่าเรื่อง / พระศรีศากยมุนี พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กทม.
พระศรีศากยพระมุนีมณีรัตน์เจิดจำรัสประภัสสรบวรสมัย ล่องบนแพลอยมาแต่สุโขทัย

https://www.facebook.com/guruarjanram/videos/2601007353377242

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ