ทุ่งพระเมรุวันนี้
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ทุ่งพระเมรุวันนี้
กราบพระบาทลาแล้วทูลกระหม่อมแก้วเอ๋ย โปรดเสวยสวรรค์บรรทมพระโฉมฉาย ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่ออาณาประชาไทย ตราบชีพนี้ชาติไหนไหน..ถวายพระพร

ศรีสิทธิพิศาลภพ เลอหล้าลบโลกสวรรค์ ไอศูรย์สรรทิพยอาสน์ บรมราชาภิเษกราชเมืองอินทร์ รัตนโกสินทร์เบิกฟ้า ภูมิพลอดุลเดชาเกริกพระยศ กีรติเกริกเกียรติปรากฎไกล ท้าวไท้มหาราช อ่าโอภาสอิสรินทร์

บัดนี้บอกแผ่นดินแผ่นฟ้า อีกพุทธราชาเทพเทวาทรงฤทธิ์ รับองค์เอกสิทธิขวัญปวงข้าฯ สู่สวรรค์ครรไลย์ลารับรู้ ปวงชนอาดูรดูเปล่าเปลี่ยว วิปโยคแลเหลียวถอนสะอื้น ทุกข์ร้อนเคยผ่อนฟื้นเพราะพ่อเจ้า ต่อแต่นี้ผู้ใดเล่าจะพึ่งพา สุดโศกศัลย์โรยราข้าฯ พระองค์ ขอรองแนบบาทบทบงศ์พระทรงศรี ถวายองค์จักรีทุกทุกชาติ แต่นี้ไม่เห็นองค์มหาราชอีกทั้งหยาดพระเสโท ที่พระองค์วางวิเทโสเยี่ยงจอมปราชญ์

ต่อแต่นี้ปรางค์ปรามหาปราสาทคงเหงาเงียบ สุดพรรณาหาเปรียบความเหงาได้ กลิ่นสุคนธ์หอมตลบเคยชื่นใจ คงเปลี่ยวดายทิ้งร้างหมองครองฤดี หมู่ข้าบาทกำนัลนางไม่สร่างโศก แสนวิโยคครวญคร่ำตามวิถี เสียงเสภาเสนาะถวายในราตรี ต่อแต่นี้ใครทรงรับสดับฟัง เหลือแต่เพียงอัจกลับจงกลกลีบ ตามประทีบวับวามแห่งความหลัง แสงเทียนน้อยหลั่งน้ำตาอาลัยราง เหลือเสียงนางร้องไห้ในราตรี

ผ่านพิภพเอยพระเคยลีลาผ่าน สะท้อนสะท้านสะเทือนทาบกราบพระศรี ครั้นผ่านฟ้าลีลาศเคยจรลี มาบัดนี้ไม่เห็นแล้วพระแก้วใจ

กราบพระบาทลาแล้วทูลกระหม่อมแก้วเอ๋ย โปรดเสวยสวรรค์บรรทมพระโฉมฉาย ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่ออาณาประชาไทย ตราบชีพนี้ชาติไหนไหน ... ถวายพระพร

ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ราม วัชรประดิษฐ์ ผู้ประพันธ์

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ