ข้อมูลข่าวสาร/พระชัยวัฒน์หม่อมมิตร
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ข้อมูลข่าวสาร/พระชัยวัฒน์หม่อมมิตร
พระชัยวัฒน์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวนาราม น่าจะสร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 2456

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ