ข่าวสาร / เหรียญพระรัตนตรัย หรือ "เหรียญตู้ไปรษณีย์"
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ข่าวสาร / เหรียญพระรัตนตรัย หรือ "เหรียญตู้ไปรษณีย์"
จากพุทธลักษณะที่แปลกแตกต่างจากเหรียญโดยทั่วไป มีความโดดเด่น น่าสนใจ อีกทั้งเป็นเหรียญเก่าแก่ที่จัดสร้างในโอกาสสำคัญพระชันษาครบ 60 ปี ของอดีตสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ