ข้อมูลข่าวสาร / Run For The Blind 2022 Twentieth Anniversary
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ข้อมูลข่าวสาร / Run For The Blind 2022 Twentieth Anniversary
เดิน-วิ่ง ครบรอบ 20 ปี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนตาบอดพิการซํ้าซ้อน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

 

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ