อังกฤษสะกิดใจ/ A friend is one who walks in when others walk out.
หน้าแรก » ซุบซิบวงการ » อังกฤษสะกิดใจ/ A friend is one who walks in when others walk out.
“เพื่อนคือใครคนหนึ่งซึ่งเดินเข้า ในยามเราขาดญาติมิตรขนิษฐา คนทั้งหลายเดินพรากจากลับตา มีเพื่อนยาคนเดียวเข้ามาเฝ้ามอง” อ.ราม, อังกฤษสะกิดใจ

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 หัวข้ออื่นๆ

ประกาศจากระบบ