อังกฤษสะกิดใจ/What other people think
หน้าแรก » ซุบซิบวงการ » อังกฤษสะกิดใจ/What other people think
"What other people think of you is none of your business/ "ผู้ใดใครคอยคิด พะวงจิตพินิจคุณ เป็นเรื่องเขาว้าว่น ไม่ใช่เรื่องเราเปลืองตั้ว"

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 หัวข้ออื่นๆ

ประกาศจากระบบ