พระพุทธนวราชบพิตร หลัง ภปร. วัดตรีทศเทพ งดงามและทรงค่ายิ่ง
หน้าแรก » บทความ » พระพุทธนวราชบพิตร หลัง ภปร. วัดตรีทศเทพ งดงามและทรงค่ายิ่ง

     ถามไถ่กันเข้ามามากมายหลายท่าน สำหรับ “เหรียญและพระผง พระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพวรวิหาร” ซึ่งจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพ เมื่อปี พ.ศ.2554 บางท่านก็สอบถามถึงประวัติ บางท่านก็อยากเช่าบูชาเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกอันทรงค่าแก่จิตใจ ก็ขออนุญาตนำมาลงเล่าสู่กันฟังอีกครั้งครับผม

    

     อันว่า “พระพุทธนวราชบพิตร” คือ พระนามของพระพุทธรูปในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงสร้างพระราชทานแก่ทุกจังหวัดของไทยเพื่อเป็นมิ่งมงคลสูงส่งแก่อาณาประชาราษฎร์ แต่ “พระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ” นั้น นับเป็นพระพุทธนวราชบพิตรขนาดใหญ่องค์แรกและองค์เดียวในสยามประเทศ ที่ได้รับพระบรมราชนุญาตให้จัดสร้างเพื่อเป็นพระประธานในพระอุโบสถ
     ย้อนอดีตสมัยรัชกาลที่ 4 ... พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร กราบบังคมทูลขอสร้าง ‘วัด’ ใกล้ ‘วัง’ ของพระองค์ ทรงโปรยเงินไปทั่วบริเวณที่ทรงต้องการ เหล่าไพร่ฟ้าจึงแผ้วถางป่านั้นจนเตียนโล่ง เพื่อเก็บหาเงิน อันเป็นกุศโลบายในการจ่ายค่าแรง แต่เริ่มก่อสร้างได้ไม่มากนัก ก็สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ.2404
    ล้นเกล้าฯ ร.4 โปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ดำเนินการสร้างสืบต่อ แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ สิ้นพระชนม์ไปอีกพระองค์ ในปี พ.ศ.2410 จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ พระยาราชสงคราม อำนวยการสร้างต่อจนแล้วเสร็จทันในปี พ.ศ.2410 นั้น พระองค์ทรงสถาปนาและพระราชทานนามว่า “วัดตรีทศเทพ” ซึ่งหมายถึง วัดที่สร้างด้วยเทพ 3 พระองค์ คือ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธรฯ, กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาสฯ และพระองค์ แล้วทรงนิมนต์ พระครูปลัดจุลนายก จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรก
     ด้วยความเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนานนับศตวรรษ วัดตรีทศเทพได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์สืบต่อเรื่อยมา กระทั่งประมาณปี พ.ศ.2528-2529 พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร) อดีตเจ้าอาวาส จึงก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นอาคารทรงไทยตรีมุข ในการนี้ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หล่อ ‘พระพุทธนวราชบพิตร’ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และเสด็จพระราชดำเนินเททองด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2530 พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ 5 ล้านบาท เป็นทุนให้ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ กำกับออกแบบและเขียน ‘ภาพจิตรกรรมฝาผนัง’ ภายในพระอุโบสถ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ
     ล่วงเข้าสู่ปี พ.ศ.2554 อันเป็นปีมหามงคลที่ในหลวง ร.9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา คณะสงฆ์วัดตรีทศเทพและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความปลาบปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พร้อมทั้ง “พระอุโบสถ” ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศน์วิหาร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพขณะนั้น ได้ขอพระราชทานสร้าง “เหรียญและพระพิมพ์พระพุทธนวราชบพิตร” โดยจำลองแบบจากพระประธานในพระอุโบสถ เพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจในการสร้างพระอุโบสถและยกช่อฟ้า โดยพระพิมพ์ส่วนหนึ่งจะนำบรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดตรีทศเทพ เป็นมรดกของแผ่นดินเพื่อชนรุ่นหลัง

    

     ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต และให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานด้านหลังเหรียญกับพระพิมพ์ และโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อจุดเทียนชัยมหามงคล ในพิธีมหาพุทธาภิเษกซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เชิญไฟพระฤกษ์พระราชทานจุดเทียนชัย พร้อมพระเกจิชื่อดังเข้าร่วมมากมาย อาทิ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทร์, พระพรหมสุธี วัดสระเกศ, พระธรรมวิมลมุนี วัดพระเชตุพนฯ, พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังฯ, พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร, หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว ฯลฯ สำหรับพิธียกช่อฟ้าในที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554 นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

     

     ณ มงคลฤกษ์ วัดตรีทศเทพ เสก “พุทธนวราชบพิตร” ฟ้าเปิดช่อง ...ให้เทพรับมงคลพิธี
     ช่วงเวลาที่จัด ‘มงคลพิธี’ ได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขึ้นหลายครั้งหลายคราเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ตั้งแต่เช้าซึ่งเกิดฝนหลงฤดูตกอย่างแรง พอเริ่มบวงสรวงเทพยดา ฟ้าก็สว่างโร่ เปิดช่องให้เทพเทวาผู้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ซึ่งสถิตบนสรวงสวรรค์ ได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ‘กษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม’ ที่ได้แผ่พลังบารมีให้วัดตรีทศเทพมีพระอุโบสถอันวิจิตรงดงามเยี่ยงนี้
     เหรียญและพระพิมพ์พระพุทธนวราชบพิตร จึงถือเป็นสิ่งมงคลล้ำค่าอันงดงาม เข้มขลัง และทรงคุณค่าด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังคงเป็นที่ต้องการและแสวงหาจนถามไถ่กันมา ก็ขอแจ้งข่าวดีสำหรับ “แฟนพันธุ์แท้ อ.ราม วัชรประดิษฐ์” ว่า ตอนนี้ยังพอมีให้เช่าบูชาอยู่บ้าง ในราคากันเอง ประกอบด้วย เนื้อเงินหน้าทอง (3,500.-) เนื้อเงิน (1,500.-) เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์ (600.-) เนื้อทองแดงขัดเงา (200.-) พระผงหน้าทอง (200.-) และพระผง (100.-) ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท ต่อพระ 3 องค์ ติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 086-372-6514 หรือ ID Line : orh19 ครับผม

   

   

   

 

โดย     ราม วัชรประดิษฐ์

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 บทความอื่นๆ

ประกาศจากระบบ